VYN

Projektinformation

Som underentreprenörer för Serneke utför vi bland annat stomkomplettering, innervägsentreprenad, fasadentreprenad och köks- och badrumsmontering. Projektet innefattar 43 lägenheter.

Plats: Bergdalen, Borås